En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que la complimentació de qualsevol formulari existent al lloc web www.ikigaiespai.cat o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica:
1.- que les dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat d’IKIGAI ESPAI (en endavant referits com “IE”) amb domicili al carrer de l’Estadella 27, 08030 Barcelona, per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l’enviament a través de correu electrònic de  l’enviament d’informació sobre els esdeveniments i comunicats que creiem del teu interès, segons la periodicitat establerta per IE.
2.- l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a IE perquè tractem les dades personals que ens facilitis d’acord amb les finalitats indicades.
3.- el consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis de IE.
4. el consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors de IE en cas necessari.
Correspon als clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per exercir aquesta facultat el client haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça: bcn@ikigaiespai.cat.
El client és responsable de la veracitat de les dades i IE no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. Així mateix, en supòsits d’alta de tercers, el client que faciliti dades de caràcter personal d’un altre usuari (altres persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició d’alta) es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint IE cap responsabilitat al respecte. El client que faciliti a IE dades d’un usuari haurà de, amb caràcter previ, haver informat i sol·licitat el consentiment de l’usuari respecte dels termes i condicions de IE.
En virtut de l’anterior, i d’acord Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que totes les direccions d’emails facilitades pels clients en alta de tercers d’usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per l’enviament d’un correu electrònic d’invitació per a donar-se d’alta a IE, no sent incorporats als nostres fitxers, sense el previ consentiment.
IE presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, IE ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.
La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per IE ni cap col·laborador. Sense detriment del que aquí s’ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de IE per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries.